Teresa Ulma

Urodzona w Jarosławiu. Uczęszczała do Liceum Plastycznego, a po ukończeniu szkoły studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, pastelą oraz działaniami łączącymi różne techniki. Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych, brała też udział w licznych wystawach zbiorowych, z których wymienić można: w 1988 roku w Galerii Rzeźby w Krakowie, w 1991 roku w Pokazie Dokonań Twórców Jarosławskiego Oddziału ZPAP w BWA w Rzeszowie, w 1991 i 1997 roku w wystawach „Rysunek Roku” w BWA w Przemyślu, w 1992 – „Twórczość Artystów Pedagogów PLSP” w BWA w Krośnie i Rzeszowie, w 1993 roku w Galerii Pałacowej w Sieniawie, w 1995 roku w Pokazie w BWA w Rzeszowie oraz w latach 1997-1998 w wystawie „Plastyka jarosławska” prezentowanej w Zamościu i Rzeszowie.. Od 1989 roku uczy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.