O galerii

Oferujemy prace współpracujących z nami lokalnych twórców. Chcemy umożliwić artystom prezentację swoich prac szerszemu gronu odbiorców, klientom natomiast łatwy dostęp do sztuki.

Dzielmy się tym co piękne!